wolumen, Encyklopedia PWN: źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy

co to jest wolumen

Wolumen obrotu, z drugiej strony, wskazuje na zainteresowanie inwestorów zakupem lub sprzedażą. Wolumen (lub wolumen handlu) to w prostych słowach ilość https://www.forexgenerator.net/ aktywa handlowanego w danym okresie czasu. Parametr ten jest wspólny dla wszystkich rynków – akcji, kontraktów terminowych, opcji i kryptowalut.

Może nam powiedzieć, jaki jest trend danego aktywa

Włącz platformę, a następnie znajdź nazwę spółki, która cię interesuje. Po uruchomieniu wykresu takiego waloru (upewnij się, że jest to wykres akcyjny, nie wykres CFD!) należy uruchomić wskaźnik, który na większości platform nazywa się zazwyczaj „Wolumen” lub „Volume”. Załóżmy, że jesteś zainteresowany zajęciem pozycji długiej (kupno) na spółce ABC i zauważyłeś, że cena akcji rośnie. To może wskazywać na potencjalny brak zdecydowania popytu na rynku. Po dokładnym wyjaśnieniu działania i interpretacji wolumenu możemy stwierdzić, że wolumen jest niezbędny w naszym szkoleniu w handlu. Pozwala nam to wizualizować momenty, w których formuje się opór lub wsparcie, początki lub zmiany trendów, a nawet dowiedzieć się, w jakich zakresach handluje się konkretnymi aktywami.

Oksymoron – środek stylistyczny, który warto znać! Definicja i przykłady

Często po okresie dystrybucji, która może przebiegać w formie konsolidacji lub cenowego szczytu i załamania, kurs przechodzi do spadków. Również w tym przypadku wolumen może podpowiedzieć, jak będzie wyglądał dalszy charakter ruchu cenowego. Obrót rósł na kolejnych trzech świecach tygodniowych w lipcu 2016 roku. Presja kupujących była tak duża, że w tydzień notowania Agrotonu wzrosły o 43 proc.

Kim właściwie są uczestnicy rynku FOREX?

W ostatnich odsłonach serii szkoleń handlowych omówiliśmy głównie różne typy wskaźniki handlowe które ułatwiają nam odczytywanie rynków poprzez wykresy. Jest jeden z nich, jeden z najważniejszych, którego musimy nauczyć się interpretować, aby nie przeoczyć ruchów zachodzących na rynkach inwestycyjnych. Podczas dzisiejszego szkolenia handlowego dowiemy się, jaki jest wolumen handlu i jakie korzyści może to przynieść dla naszej działalności. Fałszywym wybiciom w fazie akumulacji najczęściej towarzyszy niski obrót. Gdy presja sprzedających się kończy, kurs zaczyna zwyżkować, a obroty znów rosną (gdyż smart money dalej stoją po stronie popytu) i wybijane jest górne ograniczenie trendu bocznego. Wyckoff również wyróżnił w trendach wzrostowych retesty wcześniejszych oporów, które po sforsowaniu zamieniają się we wsparcia.

Czynniki wpływające na zachowanie kursów walutowych

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, ale istnieje sposób na bezpieczne sprawdzenie swoich umiejętności rynkowych. Zanim przejdziemy do konkretów, przypominam że kontrakty terminowe są lewarowanymi instrumentami pochodnymi. Między innymi to, że cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i z pewnością nie są odpowiednie dla każdego uczestnika rynku. Zanim skorzystasz z futuresów i innych derywatów, upewnij się czy rozumiesz ryzyko jakie się z tym wiąże i czy jesteś w stanie je zaakceptować. Pojęcie woluminu nie jest związane z poszczególnymi tomami dzieła. Jeśli pewne dzieło zostało wydane w 5 tomach, może składać się z jednego woluminu zawierającego wszystkie części lub z 5 woluminów, z których każdy zawiera jeden tom.

co to jest wolumen

co to jest wolumen

Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób. Należy pamiętać, że świece wskazują na wolumen, przy którym handluje się daną kryptowalutą. Zielona świeca wskazuje na zainteresowanie kupnem, natomiast czerwona na presję sprzedaży. W przypadku wielotomowych dzieł, takich jak epickie sagi fantasy czy encyklopedie naukowe, wolumen może oznaczać osobny tom lub część książki. Każdy taki tom może mieć własny tytuł, ale wszystkie razem tworzą całość większego dzieła. Wartość lota będzie się różnić w zależności od instrumentu, z którego korzystamy.

Aktywa o niskim wolumenie często mają niską podaż i są bardzo zmienne, ponieważ ich ceny mogą być łatwo manipulowane. Dla przykładu, ktoś może nabyć aktywo o niskim wolumenie po wyższej cenie, próbując napędzić wzrosty i stworzyć fałszywy trend. Warto pamiętać, że zarówno wolumen, jak i liczba otwartych pozycji (LOP) są parametrami wtórnymi, które potwierdzają znaczenie ceny. Skoro są wtórne, bo mówią nam co dzieje się obecnie i co działo się w przeszłości, to oczywiście nie są szklaną kulą, która pozwoli nam przewidzieć przyszłe ruchy ceny. Poprawna analiza wolumenu jest jednak cennym sygnałem i może pomóc w ocenie sytuacji rynkowej i przede wszystkim zajęciu pozycji w odpowiednim momencie. Inwestorzy poszukują również wzrostu wolumenu zgodnie z kierunkiem istniejącego trendu.

  1. Traderzy mogą wykorzystywać taką dywergencję jako wczesny sygnał ostrzegawczy o potencjalnym zbliżającym się odwróceniu trendu.
  2. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji.
  3. W uproszczeniu można stwierdzić, że wolumen to wielkość pozycji handlowej.
  4. Chociaż wysoki wolumen zazwyczaj wskazuje na wysoką płynność rynku i presję zakupową, może on również oznaczać wysoką presję sprzedaży.

Inaczej stan rynku prezentuje się, jeżeli wolumen obrotów wzrasta, a liczba otwartych pozycji ulega zmniejszeniu. Zmniejszona aktywność inwestorów towarzyszy korektom wzrostowym oraz podnoszeniu się cen instrumentu bazowego. Dostrzegając rozbieżność tendencji między wolumenem a LOP, warto wziąć pod uwagę możliwość zmiany sytuacji na rynku. Obserwując, jak zachowują się te wskaźniki, można z dużą szansą prawidłowo przewidzieć sytuację na rynku w najbliższej przyszłości.

Jeżeli oba wskaźniki mają tendencję wzrostową, oznacza to, że rynek jest silny. Inwestorzy powinni się spodziewać utrzymania tego https://www.investdoors.info/ trendu, dzięki czemu mają dużą szansę na zysk. Wysoki wolumen obrotu wskazuje raczej na początek lub szczyt rynku niedźwiedzia.

PLN i na otwarcie pojedynczej transakcji nie chcemy angażować więcej niż 10% wartości depozytu. W przypadku kontraktów na waluty, zmianę ceny mierzy się za pomocą pipsów i punktów. Przypomnę tylko, że do poprawnego dostosowywania wartości naszych transakcji i kalkulowania ich wyniku musimy znać podstawowe jednostki transakcyjne. Kliknij „Zastosuj” (zalecamy korzystanie z domyślnych ustawień). Opcja „Wolumen niższy od poprzednich słupków” sprawia, że wolumen mniejszy niż dwa (domyślnie) poprzednie słupki wolumenowe jest oznaczony innym kolorem.

Kiedy następuje gwałtowna zmiana ceny i gwałtowny wzrost wolumenu, może to sugerować, że trend może się zakończyć. Traderzy, którzy boją się, że coś stracą, zazwyczaj kupują dużo, co powoduje silny wzrost wolumenu. Jednakże, gdy wszyscy kupili dany składnik aktywów, cena pozostaje w stagnacji, a następnie spada, ponieważ rynek wyczerpał wszystkich nabywców zainteresowanych danym składnikiem aktywów. Derywatem objętości wolumenu będą w tym przypadku akcje (stąd często możemy znaleźć określenie typu wolumen akcji, czy wolumen akcyjny), czyli zdefiniowana i podzielna liczba udziałów w danej firmie. O ile inne są czynniki rynkowe wpływające na wolumen giełdowy, to ogólna zasada tutaj będzie taka sama, jak w przypadku rynku Forex. Co więcej, także w tym przypadku wyposażeni jesteśmy w możliwość przeprowadzania podobnych analiz i obserwacji, a wielu sądzi, że na giełdzie elektronicznej wolumeny łatwiej analizować, dlatego może to być dobry krok dla osób początkujących.

Amatorów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z giełdą i rynkiem walutowym, również nie powinno to w żaden sposób „odstraszać”. Wolumen jest ważnym elementem analizy technicznej na rynku forex i może być wykorzystywany jako wskaźnik trendu lub potencjalnych zmian cen. Na przykład, jeśli wolumen dla danej pary walutowej wzrasta, może to wskazywać https://www.tradercalculator.site/ na zwiększone zainteresowanie rynkiem i potencjalny wzrost cen. Natomiast spadek wolumenu może być sygnałem osłabienia trendu lub zmniejszonego zainteresowania rynkiem. Dzięki znajomości nie tylko takiego wskaźnika jak liczba otwartych pozycji, ale i wolumen, inwestorzy są w stanie skutecznie przewidywać sytuację na rynkach finansowych.

Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Wolumen to liczba transakcji dotyczących aktywów, które zmieniły właściciela w danym okresie. Aktywa o większym wolumenie przyciągają więcej traderów zainteresowanych ich kupnem lub sprzedażą. Jeśli składnik aktywów o dużym wolumenie obrotu rośnie, oznacza to, że istnieje presja zakupowa, ponieważ popyt ze strony inwestorów popycha aktywa do coraz wyższych cen. Z drugiej strony, jeśli cena aktywa o dużym wolumenie obrotu spada, oznacza to, że więcej inwestorów sprzedaje swoje aktywa.

share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Copyright © 2021| RDISC | All rights reserved.